pillris - may 2018

Chef till sina arbetskamrater

Jag blev ju föreståndare på lilla affären 1 januari 2017.
 
Lite konstigt att plötsligt vara chef över sina jobbarkompisar.
Det går gått jättebra, vi är fortfarande mest jobbarkompisar.
Och vi har så roligt tillsammans.
De är helt fantastiska.
Och vi är ju så samspelta och alla kämpar åt samma håll.
Så länge det inte är några problem att ta tag i går det ju bra.
Sommaren och semestrarna väntar, och då det blir mer personal , ovan personal, mer kunder ,mer varor och stressigare, ja,då blir det mycket lättare situationer som kräver att chefen går in och styr upp.
Där känner jag mig obekväm.
Kanske mer att kallas chef än just jobbet att styra upp saker.
 
Något att jobba på.
Jag vet.
Kanske någon kurs, utbildning eller så?
Hur gör ni?
Vi måste ju vara många som gått från jobbarkompis till chef över sina jobbarkompisar.
Utbildat dig?
Satt nya gränser?Arbetslivet
 
 
Alla är olika - Chef. - Ny chef - anställa - jobbarkompisar - sommarjobbare